Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich

   W dniach 1-2 lipca 2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich z udziałem członków Komisji Rewizyjnej ZPP i przewodniczących Konwentów Powiatów z poszczególnych województw w którym uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek.

    Program „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”, Rządowe zmiany w Prawie oświatowym, praca wydziałów komunikacji, zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę telekomunikacyjną, wynagrodzenie pracowników samorządowych z wyboru – to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich
w Kazimierzu Dolnym.

    Jednym z punktów spotkania było omówienie przez Dyrektora Biura gen. bryg. Artura Debczaka możliwości utworzeni Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Od stycznia 2020r. organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie ww. oddziałów. Możliwość taką dają zapisy ustawy Prawo oświatowe i ustawa o finasowaniu zadań oświatowych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, mając także na celu zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie  obronności.    

    Pozostając w tematyce obronności uczestnicy omówili możliwości jakie daje samorządom  program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej „Strzelnica w powiecie”. Najważniejszym założeniem Programu jest możliwość otrzymania   dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego
w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji pro obronnych.

    Kolejnym ważnym tematem poruszonym na posiedzeniu Zarządu ZPP były rządowe propozycje zmian w Prawie oświatowym, które w znaczącym stopniu wzmacniają rolę kuratora oświaty. Związek Powiatów Polskich stanowczo zaprotestował przeciwko proponowanym rozwiązaniom. W konsekwencji ZPP poinformował o działaniach jakie podejmował w celu  zmiany relacji organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego.

   Zarząd ZPP zajął się także tematem nakładania kar związanych z niedopełnieniem obowiązku rejestracji albo zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu. Zmienione niedawno zasady rejestracji podwoiły wymagane czynności, które musza wykonać wydziały komunikacji. W konsekwencji zmiany w przepisach nie usprawniły działania wydziałów komunikacji a spowodowały, że muszą one wziąć na siebie dodatkowe operacje i koszty związane z ich realizacją.

    W związku z trwającymi pracami nad systemem wynagradzania pracowników samorządowych, Zarząd ZPP przygotował własne propozycje rozwiązań, które zostaną skonsultowane z innymi korporacjami samorządowymi oraz przedstawione do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl