Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Powiat sporządza Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego, prowadzonej w formie elektronicznej.


Rejestr zasilany będzie przez organy uprawnione do wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP.

Właściwy organ powinien wprowadzić do rejestru szeroki zakres danych przewidzianych ustawą, w terminie do 1 marca przyszłego roku.

 

Powyższy obowiązek ciąży również na staroście wieruszowskim. Aktualnie w ewidencji prowadzonej przez starostę figuruje 106 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie jest w trakcie sporządzania powyższego Rejestru. 

Script logo StudioStrona.pl