Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2018 roku. Zgłoś swojego kandydata!

   Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2018r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2019r.

  • IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
   z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otwarcie posiedzenia, powitanie i wręczenie powołań członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję, która obejmuje okres od 19.03.2019 r. do 18.03.2023 r dokonał Starosta Wieruszowski – Andrzej Szymanek. Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Zarządzeniem Nr 7/2019 Starosta Wieruszowski z dnia 19 marca  2019 r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w składzie:

 1. Adam Ćiecka – Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 2. Marzena Kaczmarek – Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania.
 3. Dorota Makówka – Urząd Gminy w Bolesławcu.
 4. Zbigniew Mikołajczyk – OPZZ Rada Województwa Łódzkiego.
 5. Adam Musiała – Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.
 6. Bernard Niemiec – Niezależny Samorządny Związek SOLIDARNOŚĆ Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa.
 7. Maria Pegza – Cech Rzemiosł Różnych.
 8. Marek Pikuła – Urząd Gminy w Lututowie.
 9. Włodzimierz Sut – Związek Zawodowy SAMOOBRONA.
 10. Eugeniusz Tomaszek – Forum Związków Zawodowych w Łodzi.
Script logo StudioStrona.pl