Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

   Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W dniu 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otwarcie posiedzenia, powitanie i wręczenie powołań członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję, która obejmuje okres od 19.03.2019 r. do 18.03.2023 r dokonał Starosta Wieruszowski – Andrzej Szymanek. Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Zarządzeniem Nr 7/2019 Starosta Wieruszowski z dnia 19 marca  2019 r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w składzie:

 1. Adam Ćiecka – Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
 2. Marzena Kaczmarek – Stowarzyszenie „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania.
 3. Dorota Makówka – Urząd Gminy w Bolesławcu.
 4. Zbigniew Mikołajczyk – OPZZ Rada Województwa Łódzkiego.
 5. Adam Musiała – Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.
 6. Bernard Niemiec – Niezależny Samorządny Związek SOLIDARNOŚĆ Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa.
 7. Maria Pegza – Cech Rzemiosł Różnych.
 8. Marek Pikuła – Urząd Gminy w Lututowie.
 9. Włodzimierz Sut – Związek Zawodowy SAMOOBRONA.
 10. Eugeniusz Tomaszek – Forum Związków Zawodowych w Łodzi.
Script logo StudioStrona.pl