Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Program Maluch+

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje o Programie "Maluch+", wspierającym rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

Wszelkie informacje dotyczące ww. Programu ,,Maluch+’’ dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+. Dodatkowe informacje będą również umieszczane na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.pomoc.lodzkie.eu .

Script logo StudioStrona.pl