Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Programowa ofensywa przeciwko cukrzycy – weź udział w konkursie z Poddziałania X.3.2

Zostań realizatorem programu przeciwdziałającego cukrzycy wśród osób dorosłych!

 

Trwa nabór wniosków do konkursu na programy profilaktyczne przeciwdziałające cukrzycy w województwie łódzkim.

W ramach tegorocznego konkursu z Poddziałania X.3.2 przeznaczono kwotę ponad 3,6 mln zł (Fundusze Europejskie). Wsparciem zostaną objęte programy mające na celu realizację Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II.

 

 

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

https://rpo.lodzkie.pl/blog-rpo/item/2298-programowa-ofensywa-przeciwko-cukrzycy-wez-udzial-w-konkursie-z-poddzialania-x-3-2

https://www.facebook.com/MapaProjektowLodzkiego/posts/1443558125773298

 

 

 

 

 

Zdjęcie: https://rpo.lodzkie.pl/

Script logo StudioStrona.pl