Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Projekt „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie”

Projekt „Likwidacja barier architektonicznych – montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie” zrealizowany  w okresie 25.04. do 24.08.2018r.  z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wartość dofinansowania   -   41 840,77 zł

Wkład własny                    - 212 035,12 zł

 

Script logo StudioStrona.pl