Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

PROJEKT GRANTOWY DLA GMIN. NAWET 150 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH!

„Gmina na czasie" to nowy projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych.

Celem projektu „Gmina na czasie" jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

 

Nabór wniosków trwa do 3 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gminanaczasie.pl

 

Wartość projektu: 2 425 330,00 zł.

Wkład z Fundusz Unijnych: 2 401 068,00 zł.

Script logo StudioStrona.pl