Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Projekt pn. "BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

  • fotogaleria

Projekt  pn. "BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO".

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie  systemów informacji przestrzennej realizowane przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

 

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie stopnia cyfryzacji  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • poprawa jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz interesantów korzystających z danych gromadzonych w bazach EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG,
  • usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
  • zwiększenie wiarygodności danych gromadzonych w bazach EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG,
  • poprawa jakości i harmonizacji danych gromadzonych w rejestrach publicznych,
  • optymalizacja procedur administracyjnych,
  • poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających,
  • usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego i przestrzennego.

 

- łączna wartość projektu: 59 454 862,94 zł

- dofinansowanie: 41 214 815,90 zł

- przewidywana wartość projektu dla Powiatu Wieruszowskiego: 9.608.863, 36 zł brutto, w tym wkład własny wynosi 2.756.967,84 zł.

Script logo StudioStrona.pl