Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Projekt pn. "BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Projekt  pn. "BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPIERAJĄCEGO ŚWIADCZENIE E-USŁUG PRZEZ POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO".

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie  systemów informacji przestrzennej realizowane przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie stopnia cyfryzacji  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • poprawa jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz interesantów korzystających z danych gromadzonych w bazach EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG,
 • usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
 • zwiększenie wiarygodności danych gromadzonych w bazach EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG,
 • poprawa jakości i harmonizacji danych gromadzonych w rejestrach publicznych,
 • optymalizacja procedur administracyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego zasobu, sporządzenie kopii zabezpieczających,
 • usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego i przestrzennego.

 

- łączna wartość projektu: 59 454 862,94 zł

- dofinansowanie: 41 214 815,90 zł

- przewidywana wartość projektu dla Powiatu Wieruszowskiego: 9.608.863, 36 zł brutto, w tym wkład własny wynosi 2.756.967,84 zł.

Script logo StudioStrona.pl