Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Przebudowa drogi powiatowej nr 4502E Naramice–Walichnowy–Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego – Walichnowy

Powiat Wieruszowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 427 690 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4502E Naramice–Walichnowy–Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego – Walichnowy” na długości 1,5 km.

Projekt zakłada wykonanie sfrezowanie istniejącej nawierzchni będącej w złym stanie technicznym i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania zaplanowano odtworzenie utwardzonych poboczy szer. 0,75m. W ciągu drogi planuje się wykonanie 1 łuku poziomego o promieniu 125,00 m. Zaprojektowano odtworzenie zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych. Zostanie wykonana  mijanka długości 25,0 m ze skosami, zapewniającą szerokość całkowitą jezdni 5,0 m. Na początku drogi przewidziano wykonanie krawężnika najazdowego na długości ok. 50 m. Planuje się odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów.

Wartość zadania : 1.067.375,54 zł

Inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl