Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...

Rada Powiatu Wieruszowskiego

 

materialy

oswiadczenia

 

Oświadczenia majątkowe

uchwaly rady

 

Uchwały Rady Powiatu

uchwaly zarzadu

 

Uchwały Zarządu Powiatu

inne akty

 

Protokoły Sesji Rady Powiatu

 

Radni Powiatu Wieuszowskiego

 1. Andrzej Szymanek  - Starosta Wieruszowski  
 2. Andrzej Żóraw        - Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego
 3. Piotr Kowalczyk      - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego 
 4. Józef Suwara         - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego 
 5. Ryszard Starek      - Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego 
 6. Mirosław Krzyżanowski - Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
 7. Zuzanna Wojtan   - (objęcie mandatu za Wojciecha Bartele)
 8. Zygmunt Ślęzak    - (objęcie mandatu za Rafała Dąbika)
 9. Andrzej Dratwa 
 10. Andrzej Małys        - (objęcie mandatu za Jerzego Ajtnera)
 11. Prakseda Kupietz
 12. Zbigniew Mielczarek 
 13. Jan Nawrocki 
 14. Jerzy Przybył 
 15. Aneta Katarzyna Siedlecka
 16. Dariusz Sowiński
 17. Marek Stojecki 

 Rada Powiatu zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem Powiatu, którego działalność jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Statut Powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów (art. 9). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Rada Powiatu powołuje Komisje
Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Script logo StudioStrona.pl