Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Regionalny Turniej Sołectw

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Szadku zaprasza do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw, który odbędzie się 1 września br. na terenie rekreacyjnym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.

Regionalny Turniej Sołectw to impreza wojewódzka pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Zduńskowolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Szadek. Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, a partnerami Gmina i Miasto Szadek, Lokalna Grupa Działania "Podkowa" oraz Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: potrawa regionalna, prezentacja artystyczna oraz wystawa rękodzieła. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników do 30 reprezentacji, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń - zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 23.08.2019 r.

 

Regionalny Turniej Sołectw realizowany jest w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeniowe i regulamin Turnieju znajdują się na stronie internetowej: http://www.szadek.net/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&artykul=1258&akcja=artykul

Script logo StudioStrona.pl