Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Remont drogi Klatka – Parcice – Chorobel

Przekazujemy dobre wieści dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego, szczególnie tych poruszających się drogą na odcinku Klatka – Parcie. W miniony czwartek sfinalizowano wcześniejsze starania dotyczące remontu drogi powiatowej nr 4507 E Klatka – Parcice – Chorobel. Starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz wicestarosta Mirosław Urbaś podpisali umowy na wykonanie przebudowy drogi w określonych w dokumencie odcinkach oraz umowę dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami .

 

Zakres remontowanego odcinka wynosić będzie: 8,538 km.
Wartość zadania wynosi: 8.881.081,28 zł.
Przebudowa ww. drogi potrwa do początku października bieżącego roku.
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,DOMAX’’ Arkadiusz Mika.

Script logo StudioStrona.pl