Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Rezerwat przyrody "Długosz Królewski w Węglewicach"

Rezerwat florystyczny „Długosz Królewski w Węglewicach” leży w pobliżu Węglewic, w sąsiedztwie lokalnej drogi do Biadaszek. Powstał w 1965 roku. Jego powierzchnia wynosi 3,26 ha. Rezerwat leży w kompleksie leśnym należącym do Lasów Państwowych (Leśnictwo Foluszczyki, Nadleśnictwo Przedborów).

            Rezerwat utworzono dla ochrony największej i najokazalszej polskiej paproci – długosza królewskiego (Osmunda regalis L.). Cechą charakterystyczną gatunku są jasnozielone, pierzaste liście osadzone na długich ogonkach, osiągające do 2 m długości i 40 cm szerokości. W górnej części liście mają postać rozgałęzionych miotełek pozbawionych blaszek liściowych – w tym miejscu znajdują się odcinki zarodnionośne, w których wiosną dojrzewają zarodniki. Brunatne skupiska zarodni, wyglądające zupełnie inaczej niż pozostała część rośliny, prawdopodobnie dały początek legendzie o kwiecie paproci. Odporne na zimno podziemne kłącza długosza królewskiego są krótkie, grube, pokryte brunatno-brązowymi łuskami oraz nasadami ogonków liściowych. Można je zobaczyć wczesną wiosną, zanim zostaną zasłonięte przez rozwijające się liście.

            Długosz królewski jest rośliną objętą w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i został wpisany do tzw. Czerwonej Księgi, w kategorii roślin zagrożonych wyginięciem. Jest jedynym w Europie, żyjącym przedstawicielem rodziny długoszowatych (Osmundaceae). Liczne kopalne gatunki z tej rodziny znane są tylko ze skamieniałości w skałach karbońskich, pochodzących sprzed około 300 milionów lat.

Script logo StudioStrona.pl