Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Rezerwat przyrody "Długosz Królewski w Węglewicach"

Rezerwat florystyczny „Długosz Królewski w Węglewicach” leży w pobliżu Węglewic, w sąsiedztwie lokalnej drogi do Biadaszek. Powstał w 1965 roku. Jego powierzchnia wynosi 3,26 ha. Rezerwat leży w kompleksie leśnym należącym do Lasów Państwowych (Leśnictwo Foluszczyki, Nadleśnictwo Przedborów).

            Rezerwat utworzono dla ochrony największej i najokazalszej polskiej paproci – długosza królewskiego (Osmunda regalis L.). Cechą charakterystyczną gatunku są jasnozielone, pierzaste liście osadzone na długich ogonkach, osiągające do 2 m długości i 40 cm szerokości. W górnej części liście mają postać rozgałęzionych miotełek pozbawionych blaszek liściowych – w tym miejscu znajdują się odcinki zarodnionośne, w których wiosną dojrzewają zarodniki. Brunatne skupiska zarodni, wyglądające zupełnie inaczej niż pozostała część rośliny, prawdopodobnie dały początek legendzie o kwiecie paproci. Odporne na zimno podziemne kłącza długosza królewskiego są krótkie, grube, pokryte brunatno-brązowymi łuskami oraz nasadami ogonków liściowych. Można je zobaczyć wczesną wiosną, zanim zostaną zasłonięte przez rozwijające się liście.

            Długosz królewski jest rośliną objętą w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i został wpisany do tzw. Czerwonej Księgi, w kategorii roślin zagrożonych wyginięciem. Jest jedynym w Europie, żyjącym przedstawicielem rodziny długoszowatych (Osmundaceae). Liczne kopalne gatunki z tej rodziny znane są tylko ze skamieniałości w skałach karbońskich, pochodzących sprzed około 300 milionów lat.

Script logo StudioStrona.pl