Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!

Celem konkursu RegioStars jest prezentacja dobrych praktyk oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.


W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),
  2. Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),
  3. Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym),
  4. Education and training (Edukacja i szkolenia),
  5. CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej).

 

Informacje o ww. konkursie dostępne są również na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1528-regiostars .

Script logo StudioStrona.pl