Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • Komunikat V - ćwiczenia obronne

   Komunikat V

   (Ćwiczenia)

   O godz. 14.30 zakończyło się powiatowe ćwiczenie obronne „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieruszowskiego” pod kryptonimem „EWE”.

   Odbyło się wstępne podsumowanie ćwiczenia. W podsumowaniu brali udział przedstawiciele jst powiatu wieruszowskiego oraz służby, inspekcje i straże. Został przeanalizowany przebieg ćwiczeń.

   Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje ćwiczenia.   Podziękowania należą się naszym mieszkańcom, którzy poważnie potraktowali ćwiczenia.   Dziękujemy lokalnym mediom za rzeczowy przekaz informacji.

   W późniejszym terminie po analizie wszystkich informacji nastąpi kompleksowa ocena ćwiczenia oraz wskazanie osobom odpowiedzialnym dobrych jak i słabych stron w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, w systemie pozamilitarnych działań obronnych na terenie powiatu wieruszowskiego.

   Rzecznik prasowy ćwiczenia

   Stefan Pietras

Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 30 października 2017r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Sesję rozpoczęto od gospodarczego akcentu  wręczając Dyrektorowi PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o.o. Panu Andrzejowi Wojcieszakowi oraz Członkowi Zarządu PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o.o. Pani Małgorzacie Paczkowskiej statuetki z okazji Jubileuszu 40 - lecia firmy „PFLEIDERER” Wieruszów Spółka z o.o., funkcjonującej przez wiele lat jako Zakład Płyt Wiórowych „Prospan”.  Jak podkreślono firma „PFLEIDERER” Wieruszów Spółka z o.o miała i ma szczególne znaczenie dla ziemi wieruszowskiej od samego jej powstania. To jej powstanie wpłynęło na rozbudowę samego Wieruszowa, dało pracę bardzo, a tym samym dochody wielu mieszkańcom.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego (radny Zygmunt Ślęzak został wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, które to miejsce zajął po wygasłym mandacie rannego Rafała Dąbika);

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;

 - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2016/2017 oraz informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2016/2017. Starosta Wieruszowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu przekazali informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Script logo StudioStrona.pl