Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 listopada 2017r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Sesję rozpoczęto od złożenia gratulacji Pani Katarzynie Cebuli - mieszkance powiatu wieruszowskiego, zwyciężczyni programu „WYSPA PRZETRWANIA”.

Podniosłym akcentem sesji było złożenie ślubowania przez nowego radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzeja Małysa, który zastąpił zmarłego radnego Jerzego Ajtnera będącego również członkiem Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Rada Powiatu Wieruszowskiego na wniosek Andrzeja Szymanka - starosty wieruszowskiego w głosowaniu tajnym wybrała Mirosława Krzyżanowskiego na Członka Zarządu Powiatu Wieruszowskiego,  

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego; w miejsce Mirosława Krzyżanowskiego dotychczasowego wiceprzewodniczącego (zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka zarządu powiatu ) wybrana została Zuzanna Wojtan;

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego: radny Andrzej Małys został wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, zajmując miejsce po wygasłym mandacie radnego Jerzego Ajtnera;

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;

 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym;

- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Radni zapoznali się również z Oceną Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Wieruszowskiego w 2016r. oraz  informacją o zrealizowanych w 2017r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2018 r..

Script logo StudioStrona.pl