Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Społeczna Straż Rybacka ma nowego komendanta

W dniu 19 czerwca 2019 roku Wicestarosta Wieruszowski Stefan Pietras wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Piotrem Kowalczykiem wręczyli powołanie nowemu Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wieruszowskiego. Został nim Pan Paweł Sroka. Poprzedni Komendant – Andrzej Maciejewski złożył rezygnację z pełnionej od 2001 roku funkcji. Wicestarosta podziękował ustępującemu komendantowi za lata społecznej służby, a nowemu pogratulował i życzył satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań. Społeczna Straż Rybacka została powołana przez Radę Powiatu Wieruszowskiego uchwałą nr XXVI/139/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku w celu sprawowania kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Pan Paweł Sroka uzyskał rekomendację Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Do jego obowiązków należeć będzie przede wszystkim organizowanie i kierowanie pracą Społecznej Straży Rybackiej.

Script logo StudioStrona.pl