Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Spotkanie informacyjne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych

28 czerwca br. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

W czasie spotkania zostaną omówione cele i założenia konkursu, w tym w szczególności typy projektu, kryteria wyboru projektów.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro, w godz. 10:00 – 12:20 (rejestracja uczestników od godz. 9:45).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3538-spotkanie-informacyjne-pn-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konkurs-w-ramach-dzialania-x-1-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 26 czerwca 2019 r.

Script logo StudioStrona.pl