Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2018 roku. Zgłoś swojego kandydata!

   Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2018r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2019r.

  • IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
   z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 1000 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie  odbyło się spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie bieżących problemów komunikacyjnych, dowozu młodzieży do szkół średnich oraz organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu wieruszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przewoźnicy PKS Wieluń i PKS Kluczbork oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Starosta apelował do przewoźników o zwiększenie połączeń komunikacyjnych umożliwiających młodzieży dojazd do szkół ponadpodstawowych przy jednoczesnym rozważeniu skrócenia tras przejazdu. Włodarze gmin zobowiązali się przekazać do powiatu informacje o ilości uczniów klas 8 zamieszkujących poszczególne miejscowości, co pozwoli na dostosowanie tras przejazdu autobusów do aktualnych potrzeb młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych.

W dalszej części spotkania poruszono temat opracowania projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegającego na utworzeniu i funkcjonowaniu w powiecie Centrum Usług Środowiskowych. Koncepcja tworzenia Centrum Usług Środowiskowych zakłada świadczenie – w ramach jednego projektu – kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych odpowiadających na lokalne potrzeby, zdiagnozowane na danym terenie. Odbiorcami wsparcia będą osoby niesamodzielne (ze względu na wiek, stan zdrowia bądź niepełnosprawność) i ich najbliższe otoczenie. Starosta zachęcał włodarzy gmin do wzięcia udziału w projekcie, który byłby kontynuacją działań realizowanych aktualnie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego ze środków ww. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejnym tematem spotkania było rozważenie możliwości opracowania przez powiat wspólnie z gminami zintegrowanej strategii ścieżek i tras rowerowych  na terenie powiatu wieruszowskiego. W zależności od możliwości gmin w zakresie dysponowania gruntami czy to w pasie drogowym dróg gminnych, czy poza nim, które mogłyby być zagospodarowane pod ciągi rowerowo-piesze, mogłyby zostać skoordynowane i ujęte w ciąg lub ciągi rowerowo-piesze z włączeniem dróg i terenów powiatu wieruszowskiego. Burmistrz Wieruszowa i Wójtowie Gmin wyrazili wolę podjęcia współpracy z Samorządem Powiatu Wieruszowskiego przy opracowywaniu „Zintegrowanej Strategii ścieżek i tras rowerowych”.

Script logo StudioStrona.pl