Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. samorządowej karty praw rodzin, współpracy w zakresie pieczy zastępczej, publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na terenie naszego powiatu, przedstawiono także problematykę związaną z podziałem działki ewidencyjnej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

W dalszej części spotkania powrócono do tematu omawianego na ostatnim spotkaniu z burmistrzem i wójtami dotyczącego opracowania przez powiat wspólnie z gminami zintegrowanej strategii ścieżek i tras rowerowych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Ostatnim zagadnieniem była kwestia ochrony powietrza i rozważenia możliwości współpracy samorządów gminnych z powiatem w zakresie poprawy stanu czystości powietrza na terenie powiatu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Script logo StudioStrona.pl