Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

   Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, skierowanym do organizacji pozarządowych i instytucji.

Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. samorządowej karty praw rodzin, współpracy w zakresie pieczy zastępczej, publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na terenie naszego powiatu, przedstawiono także problematykę związaną z podziałem działki ewidencyjnej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

W dalszej części spotkania powrócono do tematu omawianego na ostatnim spotkaniu z burmistrzem i wójtami dotyczącego opracowania przez powiat wspólnie z gminami zintegrowanej strategii ścieżek i tras rowerowych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Ostatnim zagadnieniem była kwestia ochrony powietrza i rozważenia możliwości współpracy samorządów gminnych z powiatem w zakresie poprawy stanu czystości powietrza na terenie powiatu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Script logo StudioStrona.pl