Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Starosty Wieruszowskiego z Burmistrzem Wieruszowa i Wójtami Gmin z terenu Powiatu Wieruszowskiego.

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. samorządowej karty praw rodzin, współpracy w zakresie pieczy zastępczej, publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na terenie naszego powiatu, przedstawiono także problematykę związaną z podziałem działki ewidencyjnej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

W dalszej części spotkania powrócono do tematu omawianego na ostatnim spotkaniu z burmistrzem i wójtami dotyczącego opracowania przez powiat wspólnie z gminami zintegrowanej strategii ścieżek i tras rowerowych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Ostatnim zagadnieniem była kwestia ochrony powietrza i rozważenia możliwości współpracy samorządów gminnych z powiatem w zakresie poprawy stanu czystości powietrza na terenie powiatu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl