Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Spotkanie Zespołu do spraw Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2022

Spotkanie Zespołu do spraw Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2022 25 stycznia 2018r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2022. Powołany Zespół ma za zadanie opracować program z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia psychicznego.

Spotkanie otworzył wicestarosta Mirosław Urbaś. Przedstawił zgromadzonym zadania oraz cele szczegółowe Programu. Głównymi zadaniami Programu będzie m. in:
- promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- wspieranie rodziców w ich zadaniach wychowawczych i edukacyjnych,
- tworzenie środowiska przyjaznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- rozwinięcie systemu pomocy osobom uzależnionym,
- kampania informacyjna skierowana do pracodawców, zachęcająca do zatrudniania osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele placówek oświatowych, PCM w Wieruszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, PCPR , SI”KOS”, ŚDS w Osieku i DPS
w Chróścinie.

Script logo StudioStrona.pl