Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej składamy do Urzędu Skarbowego

Organizacja pozarządowa bez działalności gospodarczej ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. W 2019 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i WYSYŁA ELEKTRONICZNIE.

Organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej przesyła sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Musi to zrobić w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

 

Sprawozdanie musi zostać zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Sprawozdanie NGO musi być sporządzone i podpisane elektronicznie.

 

Więcej informacji przydatnych dla składających sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego na stronie internetowej:

https://publicystyka.ngo.pl/skladamy-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-do-us-infografika?fbclid=IwAR0oqILx2RThYi1AFSjhDvEQpyVtvSc6T0_ntyhNuZxqqg8IIxbAM-urzhA

Script logo StudioStrona.pl