Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Sprawozdawczość organizacji pozarządowych – obowiązki związane z zamknięciem roku

W dniu 22 marca 2017r.  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się spotkanie tematyczno-informacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Podczas spotkania został omówiony temat sprawozdawczości organizacji pozarządowych i obowiązków z tym związanych. Uczestnicy mieli możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy oraz wyjaśnienia kwestii spornych w omawianym zakresie tematycznym.

Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS .

 W ramach podjętej współpracy zaplanowano kolejne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Temat najbliższego spotkania: „Zbiórki publiczne i loterie – jak prawidłowo pozyskiwać środki z ofiarności publicznej”. Termin zostanie wskazany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES- rozwój ekonomii społecznej”.

Script logo StudioStrona.pl