Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Starosta Wieruszowski na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

Starosta Wieruszowski na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

8 i 9 czerwca br. zebrało się XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, aby omówić najważniejsze kwestie z punktu widzenia samorządu powiatowego. W dwudniowych obradach uczestniczył starosta wieruszowski Stefan Pietras.

Podczas posiedzenia zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności zarządu ZPP i sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz budżet na rok bieżący. Program obrad obejmował również omówienie i przyjęcie założeń do programu działania związku.

Przedstawiciele powiatów szczególną uwagę zwrócili na problematykę finansów samorządowych, sytuację w systemie opieki zdrowotnej, zagadnienia z zakresu edukacji i publicznego transportu zbiorowego, a także inne problemy istotne z punktu widzenia powiatów.

Podczas posiedzenia delegaci przyjęli  min. stanowiska w sprawach najbardziej istotnych dla samorządu, a mianowicie w kwestii kluczowej roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa, wsparcia powiatów dla Ukrainy, niezbędnych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, planowanych zmian w sposobie zarządzania szpitalami, uporządkowania sieci dróg publicznych oraz konieczności opracowania i wdrożenia długofalowej polityki oświatowej państwa.

Z przyjętymi stanowiskami można zapoznać się na stronie Związku Powiatów Polskich: https://zpp.pl/artykul/2566-xxviii-zgromadzenie-ogolne-zpp-przyjete-stanowiska.

 

  • fotogaleria
  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl