Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Starosta wieruszowski w Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich

Sprawozdanie z działalności dotychczasowego Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz wybór nowych władz ZPP to najważniejszy punkt posiedzenia XXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku, które odbyło się 17 stycznia br. w Warszawie. Uczestniczył w nim starosta wieruszowski Andrzej Szymanek. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP.

Na początku, chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przyjęli także Apel ku Jego czci, w którym zapisali: Straciliśmy człowieka, który był patriotą, prawdziwym humanistą i bojownikiem o prawa człowieka.

Ludwik Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZPP w 2018 r. oraz z upływającej kadencji (2015-2019). Kwestie wykonania budżetu za miniony rok omówiła natomiast Agnieszka Marszałek, główna księgowa w Biurze ZPP.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o sytuacji szpitali powiatowych. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski nakreślił sytuację finansową szpitali.

Delegaci na Zgromadzeniu Ogólnym wybrali nowy zarząd ZPP. Jego prezesem został Andrzej Płonka, starosta bielski (woj. śląskie).

Zdecydowano również o składzie Komisji Rewizyjnej, której członkiem został starosta wieruszowski Andrzej Szymanek.

 

Kolejne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie, a w związku z 20. rocznicą powstania ZPP będzie miało uroczysty charakter.

 

 

Zdjęcia: www.zpp.pl

Script logo StudioStrona.pl