Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół z terenu powiatu wieruszowskiego

Szczególne wyniki oraz wyróżniające osiągnięcia uczniów szkół z terenu powiatu wieruszowskiego zostały uhonorowane stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2017/2018.

Stypendystami zostali:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie – Mariusz Myszor, uczeń klasy IV Technikum Budowlanego,

- w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie – Szymon Cieślak, uczeń klasy III Technikum,

- w Liceum Ogólnokształcącym w Wieruszowie – Beata Olesik, uczennica klasy II.

 

Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się 17 listopada br. w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Script logo StudioStrona.pl