Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

   Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

  • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

   Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

Sukces stypendialny uczniów „Staszica”

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe - przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju naukowego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:
-wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym,
- wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe,
- aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty, udział w wymianie międzynarodowej itp. .


Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, przekazując tym samym stypendia dwóm uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Stypendia naukowe otrzymali:

Tomasz Olszowiak z klasy II Technikum Ekonomicznego.
Mariusz Myszor z klasy III Technikum Budowlanego.

 

Gratulujemy!

Script logo StudioStrona.pl