Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 został wprowadzony w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie w 2006 r. Od tego czasu system ten jest stale modyfikowany i doskonalony.

Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Wieruszowie jest profesjonalne świadczenie usług administracji samorządowej w przyjaznym urzędzie oraz wykonywanie zadań publicznych o charakterze powiatowym dla dobra społeczności lokalnej, a System Zarządzania Jakością jest utrzymywany w celu stałego podnoszenie jakości świadczonych usług i realizowanych zadań.

W Starostwie podejmowane są działania, by świadczone usługi, takie jak rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, wydawanie pozwoleń na budowę, realizacja spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, spraw z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym modernizacji ewidencji gruntów i budynków itd., realizowane były w możliwe najkrótszym terminie, przez kompetentnych pracowników służących klientom swoją pomocą, w dogodnych warunkach.

Dla usprawnienia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i podniesienia jakości pracy, zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie i złożenie jej do oznaczonych skrzynek w Starostwie, bądź przesłanie na adres e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

Script logo StudioStrona.pl