Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Z mapą i kompasem

  • Zapraszamy na strony gmin powiatu

    Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

     

  • Z ostatniej chwili...

Szkolenia dotyczące edukacji prawnej

Fundacja Młodzi Ludziom 23.10.2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie oraz 06.11.2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie przeprowadziła szkolenie dla uczniów szkół średnich w zakresie edukacji prawnej. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. kwestii związanych z podpisywaniem niekorzystnych umów z akwizytorami i możliwością odstąpienia od nich, sposobami uchronienia się przed oszustami podszywającymi się pod znane firmy i oferującymi usługi rzekomo w ich imieniu, a także  spraw spadkowych (przyjęcie i odrzucenie spadku oraz konsekwencje prawne związane z dokonaniem tych czynności). Ponadto została omówiona problematyka dotycząca nieodbierania korespondencji  np. z sądu (w tym nakazów zapłaty)  albo od komornika, a także wyjaśniona kwestia niekorzystnych skutków procesowych jakie rodzi taka właśnie postawa. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali ulotki promujące punkty nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Wieruszowskiego oraz został im przedstawiony zakres pomocy, jaką można w nich otrzymać. Dodatkowo uczniowie otrzymali ulotki opracowane przez Fundację Młodzi Ludziom dotyczące edukacji prawnej: „Nakaz zapłaty?”, „Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?” oraz „Bezpłatny Poradnik Prawny”, a także informatory prawne:  „Mediacje oraz sposoby polubownego rozwiązania sporów” i „ Prawa i obowiązki obywatelskie”.

Script logo StudioStrona.pl