Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Szkolenia dotyczące edukacji prawnej

Fundacja Młodzi Ludziom 23.10.2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie oraz 06.11.2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie przeprowadziła szkolenie dla uczniów szkół średnich w zakresie edukacji prawnej. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. kwestii związanych z podpisywaniem niekorzystnych umów z akwizytorami i możliwością odstąpienia od nich, sposobami uchronienia się przed oszustami podszywającymi się pod znane firmy i oferującymi usługi rzekomo w ich imieniu, a także  spraw spadkowych (przyjęcie i odrzucenie spadku oraz konsekwencje prawne związane z dokonaniem tych czynności). Ponadto została omówiona problematyka dotycząca nieodbierania korespondencji  np. z sądu (w tym nakazów zapłaty)  albo od komornika, a także wyjaśniona kwestia niekorzystnych skutków procesowych jakie rodzi taka właśnie postawa. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali ulotki promujące punkty nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Wieruszowskiego oraz został im przedstawiony zakres pomocy, jaką można w nich otrzymać. Dodatkowo uczniowie otrzymali ulotki opracowane przez Fundację Młodzi Ludziom dotyczące edukacji prawnej: „Nakaz zapłaty?”, „Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?” oraz „Bezpłatny Poradnik Prawny”, a także informatory prawne:  „Mediacje oraz sposoby polubownego rozwiązania sporów” i „ Prawa i obowiązki obywatelskie”.

Script logo StudioStrona.pl