Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

  • Informacja o zmianie dyżuru nieodpłatnej pomocy prawnej

   Z uwagi, że Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynne, dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej przypadający na ten dzień zostanie odpracowany przez adwokata w dniu 23 grudnia 2019r. (poniedziałek) w godz. 8:00-12:00.

UCZNIOWIE KOPERNIKA W PROJEKCIE ERASMUS+

Projekt  pt.: EUROHOPE („Nadzieja dla Europy”) w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół złożony przez Liceum w Wieruszowie został pozytywnie zaakceptowany przez Agencję Narodową w Warszawie. W  tym wielostronnym projekcie będzie brała udział młodzież z Kopernika oraz uczniowie z  Francji, Hiszpanii, Włoch i Danii. Dzięki pozyskanemu grantowi w wysokości 23 740,00 Euro uczniowie liceum im. Mikołaja Kopernika będą mogli wziąć udział w wyjazdach studyjnych do w/w krajów UE.  Również liceum, jako beneficjent programu, będzie gościł w przyszłym roku uczestników projektu w Wieruszowie.

Głównym tematem projektu są cele zrównoważonego rozwoju. Realizacja tej idei  związana jest z globalną ochroną środowiska przyrodniczego,  solidarności w relacjach między różnymi krajami a także z przyszłymi pokoleniami oraz traktowania czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i ekologicznych jako zależnych od siebie.

Każdy z krajów biorących udział w projekcie  skupia się na dwóch celach. Uczniowie liceum  będą realizować cel nr 3- DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA  oraz cel nr 12 - ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA . Praca projektowa oraz komunikacja pomiędzy uczestnikami będzie realizowana z wykorzystaniem narzędzi na platformie eTwinning, dzięki czemu wspierany będzie  rozwój technologii cyfrowych.

W czasie wizyt każda grupa przedstawi efekty swojej pracy oraz podzieli się swoimi spostrzeżeniami.

Priorytetem horyzontalnym projektu „EUROHOPE” jest kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy oraz zwiększenie świadomości problemów środowiska w dzisiejszym świecie.  Głównym narzędziem pracy będzie język angielski, dzięki czemu podniesie się poziom kompetencji językowych naszych uczniów. Realizacja projektu będzie trwała dwa lata i rozpocznie się już 1. września 2019 roku.

Projekt jest efektem ustaleń  podczas konferencji internetowych prowadzonych przez opiekunów grup z poszczególnych krajów.

Kolejny raz uczniowie Kopernika będą mieli okazję współpracować ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, przyczyniając się do rozwoju wspólnej Europy i pokazania walorów małej wieruszowskiej ojczyzny na arenie międzynarodowej.

Pieniądze które otrzyma szkoła z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne młodzieży, realizację ważnego projektu dotyczącego zdrowia i jakości życia,  rozwój kompetencji językowych w tym szczególne języka angielskiego to świetna inwestycja.

 

Aleksandra Furman- koordynator i opiekun grupy z LO w Wieruszowie

 

Script logo StudioStrona.pl