Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

   Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Uroczystość 15-lecia Stowarzyszenia Integracyjnego „RODZINA” w Lututowie

 20 lipca 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia istnienia Stowarzyszenia Integracyjnego ,,RODZINA’’ w Lututowie.
Prezes Stowarzyszenia Kazimiera Chrobot dokonała otwarcia  uroczystości i powitała Zacnych  zaproszonych gości  w osobach Pana Posła na Sejm Piotra Polaka, Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Panią Dorotę Więckowską, Wicestarostę Powiatu Wieruszowskiego Pana Stefana Pietrasa, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Żórawia, Wiceprzewodniczącą Panią Irenę Dundziak , Pana Wójta Gminy Lututów Marka Pikułę, Przewodniczącego Rady Gminy Lututów Pana Marka Zgadzaja oraz Wiceprzewodniczącego Pana  Józefa Grzegorka oraz radnych: Panią Ewę Halusiak , Panią Ewelinę Zawiertę, Pana Sławomira Różańskiego radnego, przedsiębiorcę i dobroczyńcę, Sekretarz Gminy Panią Magdalenę Kałuża, Skarbnik  Gminy Panią Annę Podgórniak,  podopiecznych, członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz darczyńców i sponsorów. Przedstawiła zebranym Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną oraz podopiecznych. Ze względu na wielość informacji  nazwiska Naszych Znamienitości i dobroczyńców pojawią się w dalszej części. Następnie  poprosiła o powstanie i uczczenie minutą ciszy  tych członków, którzy  odeszli do wieczności oraz zostali pożegnani godną laudacją ,kwiatami i obecnością na uroczystościach pogrzebowych.
Śp. DOROTĘ PRZYBYŁ – niepełnosprawną córkę Pana Jana Przybył członka Zarządu
ŚP. Stanisława  Leszczyńskiego- męża Pani Skarbnik                        
Śp. BARBARĘ CHOJKA – PIERWSZEGO PREZESA  „RODZINY”,
Śp. STANISŁAWĘ  SIEMICKĄ – WIELOLETNIEGO  CZŁONKA     STOWARZYSZENIA,
Śp. DANUTĘ  ALASIŃSKĄ. WIELOLETNIEGO  CZŁONKA  STOWARZYSZENIA, 

Przez życie trzeba iść z uśmiechem,

Odbitym w każdym ciepłym słowie,

i tak po prostu być człowiekiem,

W szarego życia każdej dobie.

Przez życie trzeba iść serdecznie,

Niosąc w otwartych dłoniach światło,

Bo tacy tylko żyją wiecznie.

Którzy z miłością w sercach gasną.

Jestem głęboko przekonana, stwierdziła Pani Prezes że zadania jakich się podejmujemy w Naszej „RODZINIE” pozwalają zaistnieć każdemu bez względu na dysfunkcję intelektualną czy ruchową. Jesteśmy otwarci jako OPP.

CIESZY NAS ŻE Z 14 CZŁONKÓW NA STARCIE JEST NAS OK.60. Zwiększa się też liczba darczyńców, a zatem możemy podjąć realizację nowych zadań. Każdy człowiek jest taki sam. Wszyscy mamy jakieś pragnienia, potrzeby, uczucia . Dążymy do ich urzeczywistnienia. Nasi podopieczni nie potrafią udawać, są szczerzy i spontaniczni. JEZELI CZUJĄ BÓL – płaczą, kiedy się cieszą dzielą się radością z innymi, przytulają się, obejmują i całują. W ich natychmiastowych reakcjach nie ma  pozerstwa. Pokazują swoje prawdziwe wnętrze. Oprócz inicjatywy rodziców dzieci dysfunkcyjnych w naszej gminie nie można pominąć roli Pani Prezes SIKOS Henryki Sokołowskiej. To w tym miejscu jej gorąco dziękujemy za fachowe porady dotyczące rejestracji Stowarzyszenia jak i  za podarowanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji zajęć najpierw w WTZ NASTĘPNIE W DPS. Pani Prezes Henryka Sokołowska jest dla mnie mentorem i wzorem osobowości. Kobietą z wielką charyzmą. Z wielkim szacunkiem chylę przed nią czoło. Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla osób, które chcą czynić dobro dla naszych podopiecznych, integrować się z nimi i stanowić przykład do naśladowania, rozwijać i uspołeczniać. Uczymy szacunku dla osób z defektami ,szanujemy je, pomagamy w pokonaniu trudności w różnych dziedzinach życia, poszerzamy ich horyzonty myślowe , a jednocześnie uwrażliwiamy miejscową społeczność na ich potrzeby. Integracja pochodzi od słowa w języku łacińskim integrare –„scalić” a to nic innego jak zjednoczyć,  wzajemny szacunek pełno i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa  i obowiązki przez obie strony, liczą się te same wartości. Obu grupom stwarza się  identyczne warunki do wszechstronnego rozwoju. Organizowany przez nas Bal Karnawałowy czy Jesienny jest dla wszystkich, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w nim, razem zwiedzamy ciekawe miejsca, pluskamy się na termach, uczestniczymy w spektaklach teatralnych, zwiedzamy ZOO, Muzeum Zabawek itp…

 Pani Sekretarz Aleksandra Kalus przedstawiła Zacnemu Gremium krótki rys historyczny Naszej „Rodziny” ona też będzie Prowadzącą Uroczystość  .

Nie wolno zamknąć się w kokonie,
Odciąć od świata zapomnieniem.
Choroba to nie znaczy koniec,
Krzywda to jeszcze nie cierpienie.

Przedstawiła także  Listy  Odznaczeń z okazji 15- lecia z zachowaniem  procedur  według  gradacji , czyli już wcześniej posiadanych odznaczeń.

 1. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek do Kapituły Medalu św. Brata Alberta należącej do Fundacji
  Brata Alberta z Radwanowic 1 32-064 Rudawa –za szczególne zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych w tym dzieci dla wieloletniego dobroczyńcy Pana Zygmunta Owczarka Człowieka wielkiego serca i czynu  .Kapituła tegoż odznaczenia zbiera się raz w roku oczekujemy na pozytywną wiadomość,
 2. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił o uhonorowanie działalności władz Stowarzyszenia na rzecz Społeczeństwa i  Państwa. Złożył wnioski za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego do Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej.

Podaję nazwiska w porządku alfabetycznym  począwszy od najwyższych:

1.Pani Kazimiera Chrobot – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

2 Pan Wacław Zabłocki- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

3.Pan Marek Pikuła –Srebrny Krzyż Zasługi,

4.Pani Aleksandra Kalus –Brązowy Krzyż Zasługi,

5.Pani Łucja Parzyjagła - Brązowy Krzyż Zasługi,

6.Pan Jan Przybył - Brązowy Krzyż Zasługi,

Odznaczenia te przeszły weryfikację na poziomie województwa , lecz zostaną wręczone w późniejszym terminie.


Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego „Rodzina” postanowił ufundować Kryształy 3D –

„Dobroć i serce na dłoni ‘ za szczególną pomoc i oddanie sprawom Stowarzyszenia dla:

Pana Starosty Wieruszowskiego –Andrzeja Szymanka,

Pani Henryki Sokołowskiej – Prezesa Stowarzyszenia Integracyjnego „Klubu Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Wieruszowie,

Pani Skarbnik Gminy Lututów Magdaleny Kałuża.


III. Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski do Zarządu Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie na Odznakę „Przyjaciel Dziecka”:

      1.Pana Jacka Baka,

 1. Pana Zdzisława Obały,
 2. Pana Wacława Zabłockiego

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia złożył wnioski do Zarządu Stowarzyszenia „Klubu Otwartych Serc”

          w Wieruszowie o wyróżnienie medalem „Otwarte Serce” :

     1.Pana Eugeniusza Grzybka,

     2.Panią Mariannę Kanturską,

     3.Pana Krzysztofa Świerczyńskiego.

 

Szanowni Państwo! Bardzo podniosła chwila……

Uprzejmie proszę o wystąpienie do  odznaczeń Kryształami 3D DOBRO I SERCE NA DŁONI

- W IMIENIU PANA STAROSTY  ANDRZEJA Szymanka zapraszamy Wicestarostę Stefana Pietrasa

- Panią Henrykę Sokołowską Prezesa SIKOS I Wiceprezesa TPD  ODDZIALŁ Miejski w Wieruszowie - Panią Magdalenę Kałuża Sekretarza Gminy Lututów.

O wręczenie  Kryształów  ośmielamy się prosić Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Piotra Polaka. Gratulujemy z całego serca i życzymy dalszych osiągnięć.

 

Odznakę towarzystwa Przyjaciół Dzieci  otrzymują:

1.Pan Zdzisław Obała Piekarnia Lututów

2.Pan Jacek Bak Piekarnia 

3.Pan Wacław Zabłocki

Wręczenia dokonała Pani Henryka Sokołowska  oraz Pan WICESTAROSTA STEFAN PIETRAS.

Prosimy przyjąć  nasze szczere gratulacje. Zarząd Stowarzyszenia gratuluje.

 

Medal  SIKOS Z WIERUSZOWA „Otwarte Serce” otrzymują:

1Pani Elżbieta Leszczyńska Skarbnik Stowarzyszenia

2.Pani Marianna Kanturska członek Stowarzyszenia

3.Pan Eugeniusz Grzybek właściciel INSTAL_BUD Sieradz

Medale wręczyli: Pani Henryka Sokołowska w asyście Pana Wójta Gminy Lututów Marka PIKUŁY.

Proszę Zacnego Gremium Chwila Szczególna. Do tego byśmy mogli tak wiele uczynić dla naszych podopiecznych, dla naszych dorosłych niepełnosprawnych, dla  ludzi w trudnej sytuacji życiowej by wreszcie mogła odbyć się Dzisiejsza  Gala  15- LECIA  przyczynili się ludzie otwartego serca, którzy potrafią dobrem ludzkość ubogacać.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina”  pragnie wyrazić  bezgraniczną wdzięczność Sponsorom i Darczyńcom w postaci Specjalnie przygotowanych imiennych podziękowań:

1Szczególny Darczyńca Pan Zygmunt Owczarek , właściciel ZAWMAK Świątkowice

2.Pan Marek Kapica Prezesa SDM w Wieluniu

3.Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej ŻÓRAW

4.Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Pani Irena Dundziak

5.Wójt Gminy Lututów Pan Marek Piukuła

6.Przewodniczący Rady Gminy Lututów Pan Marek Zgadzaj

7.WICEPRZEWODNICZĄCY Rady Gminy w Lututowie Pan Józef Grzegorek, jednocześnie Prezes Zarządu SDM w Wieluniu.

8.Zdzisław Obała właściciel PIEKARNI

9.Pana Prezes RBS Marian Fita

10.Jacek Bak właściciel BAKONY

11.Leszek Błaszczyka właściciel Zakładu Mięsnego Wędliny z Popieliny

12.Eugeniusz Grzybek właściciel INSTAL_BUDU z Sieradza

13.Sławomir Różański właściciel PHU RADNY GMINY LUTUTÓW

14.LESZEK RÓŻAŃSKI –Zakłady Mięsne Świątkowice

15.Zdzisław Różański - Senior j. w.

16.PANI Magdalena Kałuża

17.Roman Forjasa wł. PHU.ROMEX

18.Anna PODGÓRNIAK SKARBNIK GMINY Lututów

19.Państwo W.R, Świerczyńscy ROL-GAZ

20.Redaktor Naczelna lustrowanego Tygodnika Powiatowego Pani Anna Świegot

21.Pani RENATA Pagacz Dyrektor S P. IM. Lututów

22..KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Zdrowia Pani  Agata Bączyńska

23.Pani Ewa Górka Sklep ROLNIK

24.Pan Michał Krzak lekarza STOMATOLOG

25.ani Barbara Kosiara – sklep AGD Lututów

26.Państwo Gabriela i Jan Dudka

27.Pan ROBERT KALETA SANTI

28.Pani Elżbieta Adamczyk

29.Pani Alina Stefanowska Kierownik GOPS-u

30.Pani Elżbieta Orzeł

 

Następnie po uhonorowaniu zasłużonych dla Stowarzyszenia zaproszono Zacnych Gości, wszystkich  członków i sympatyków  do  obejrzenia programu artystycznego przygotowanego z okazji  Jubileuszu. Zaprezentowała się pełna wdzięku  Natalka Leszczyńska   w wierszu  „Dobroć”. Następna  Zuzia Bartoszek  przedstawiła swoje walory wokalne w interpretacji piosenki Beaty Bednarz „Anioły są wśród Nas’’ .Wiktoria Śliwińska wykonała wiersz ,,Podziel się sercem z innymi’’ oraz ,,Nigdy nie traćmy nadziei’’. Ponownie wystąpiła obdarzona przepięknym  głosem Zuzia Bartoszek  w piosence Anny Jantar „Żeby szczęśliwym być”. Wszyscy  podopieczni i Zarząd Stowarzyszenia oraz Zacni goście zatańczyli we wspólnym  tańcu w rytm melodii…. Z kolei zaprezentowała się Nasza Wspaniała Kapela „LUTUTOWIANIE’  - laureatka licznych nagród . Z Kapelą  wzniesiono toast i odśpiewano tradycyjne 100-LAT NA CZEŚĆ ZNAMIENITYCH  GOŚCI, SPONSORÓW, ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ,WSZYSTKICH  JEGO CZŁONKÓW  I SYMPATYKÓW , A W SZCZEGÓLNOŚCI PODOPIECZNYCH I ICH RODZIN .

Pani Prezes K. Chrobot podziękowała  z głębi serca za wszystkie dobre czyny, dobre słowa i nadzieję, że dzięki dobroci, ofiarności można było tak wiele osiągnąć. W prawdziwym zaangażowaniu zmienimy naszą rzeczywistość  na bardziej przyjazną  i dostępną, dla tych, którzy spotykają w swoim życiu i na swojej drodze bariery intelektualne, fizyczne, architektoniczne, kulturowe i wiele, wiele innych .TAK JAK  MÓWIĄ DZIECI  CZARY MARY, CZARY MARY ŚWIECI SŁOŃCE JESTEŚMY WSZYSCY SZCZĘŚLIWI I WESELI !!! Po tych słowach zaprosiła serdecznie Wszystkich  Dostojnych Gości ,Hojnych Darczyńców na ucztę kulinarną.  Życzyła  smacznego i miłych kuluarowych rozmów. W podzięce pokłoniła  się nisko z ogromną wdzięcznością za uczestnictwo w  Jubileuszu 15-lecia.

Dziękujemy wszystkim którzy pomagali w organizacji Jubileuszu 15 – lecia, również Tym niewymienionym ze względu na ograniczoność w zamieszczaniu informacji.

 

                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

 

 

                             

 

 

Script logo StudioStrona.pl