Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informuje, że w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w godzinach 8:00 – 15:00 będzie miało miejsce próbne obciążenie konstrukcji obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Podbolesławiec. W związku z powyższym na obiekcie nastąpi ograniczenie prędkości do 30 km/h a ruch będzie kierowany przez oznakowane służby. Przerwy w ciągłości ruchu będą wynosiły 30 minut. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegółowa organizacja ruchu do pobrania znajduje się poniżej.

Script logo StudioStrona.pl