Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

V Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 1 marca 2019r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni zapoznali się ze sprawozdaniami za rok 2018 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie za rok 2018., oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

 

Radni wyrazili swoje uznanie odnośnie opracowanego materiału, a także złożyli podziękowania na ręce Elżbiety Ochockiej - Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, Pawła Szandały - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie oraz Andrzeja Drzazgi - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie za pracę i podejmowane działania na rzecz lokalnego społeczeństwa (transmisja sesji dostępna: https://www.powiat-wieruszowski.pl/v-sesja-rady-powiatu-wieruszowskiego,3055.html ).

Script logo StudioStrona.pl