Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2018 roku. Zgłoś swojego kandydata!

   Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2018r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2019r.

  • IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
   z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

VII Sesja - informacje

W dniu 24 kwietnia 2019 roku radni powiatowi obradowali na VII sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za rok 2018, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016 – 2021, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2018 roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla powiatu wieruszowskiego. Ponadto, podczas obrad podjęto Uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r. oraz Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. Do budżetu powiatu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022, na realizację którego wsparcia finansowego udzieliły gminy: Sokolniki, Wieruszów, Bolesławiec i Lututów.

Wicestarosta w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego pogratulował uzyskania przez Panią Elżbietę Ochocką wyróżnienia, jednego z nielicznych w skali kraju, uzyskanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pełnienie funkcji Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie od 20 lat. Podkreślił, że wyróżnienie to jest podziękowaniem i uhonorowaniem jej pracy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia  w rozwiązywaniu  problemów codziennego życia.

Podczas sesji, w związku ze zbliżającymi się obchodami 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał referat okolicznościowy,  w którym podkreślił, że konstytucja stanowi najważniejszy akt prawny obowiązujący w państwie, akt o szczególnym znaczeniu, określający zasady działania wszystkich organów państwa, ich wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki obywateli (transmisja sesji)

Script logo StudioStrona.pl