Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

W Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie podsumowano miniony rok

16 stycznia 2018 roku podczas odprawy rocznej w Komendzie Powiatowej Policji  w Wieruszowie podsumowano 2017 rok. W odprawie wzięli udział policjanci oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Powiatu Wieruszowskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw oraz sekretarz Powiatu Wieruszowskiego Stefan Pietras.
Na odprawie rocznej w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  mł. insp. Jarosława Rybki podsumowano miniony rok, jak również roczne funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Do działań priorytetowych wymienionych przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie insp. Grzegorza Dzierzkowskiego należą:
- działalność profilaktyczna we współudziale zwiększenia efektywności w tej kwestii dzielnicowych,
- promowanie narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- zwiększenie obecności i roli dzielnicowych w wyznaczonym rejonie służbowym,
- kontynuowanie efektywnej współpracy z samorządem powiatowym, z samorządami gminnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie powiatu wieruszowskiego.

Zdjęcia: http://www.wieruszow.policja.gov.pl/

Script logo StudioStrona.pl