Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

Ważne!

Szanowni Państwo!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie pracuje w ograniczonym składzie osobowym. Dlatego zwracamy się ponownie do państwa z apelem o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego.

W dobie powszechnej dostępności do telefonii komórkowej i internetu prosimy o korzystanie z tej formy uzyskiwania informacji czy też, jeżeli to możliwe, załatwiania w ten sposób spraw.

Pracownicy udzielą wszelkich informacji i wskażą sposób, termin załatwienia sprawy.

Zwracamy uwagę osobom, które nie świadczą pracy w związku z zawieszeniem działalności zakładu pracy, instytucji czy też placówki aby nie wykorzystywały tego czasu jako „okazji” do pozałatwiania wielu spraw, a przemieszczanie się ograniczyły do sytuacji bardzo koniecznych. Szczególną uwagę w tym zakresie zwracamy młodzieży szkolnej.

Bardzo ważne!

Od dnia dzisiejszego (13 marca 2020r.) do odwołania nie podlega karze uchybienie obowiązkowi: dokonania rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej, a także zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, pod warunkiem, że wcześniej t.j. w dniu 12 marca 2020r. nie minął termin 30 dniowy.

 

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz oficjalnych komunikatów podawanych przez państwowe służby sanitarne i ich respektowanie.

Script logo StudioStrona.pl