Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Wielki Polak, astronom i Patron - Mikołaj Kopernik

19 lutego w wieruszowskim liceum odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona z Dniem Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Honorowym gościem był Mikołaj Kopernik, który został przywitany pięknym biciem dzwonów.

Najsłynniejszym dziełem Mikołaja Kopernika jest „De revolutionibus orbitum coelestium” - ,,O obrotach sfer niebieskich", które zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w nim teorię heliocentryczną budowy Układu Słonecznego, która burzyła dotychczasowe poglądy. Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.

Projekcja filmu edukacyjnego „Układ słoneczny”, polonez w wykonaniu uczniów klas maturalnych, piosenki zespołu muzycznego, wręczenie listów gratulacyjnych dla najlepszych uczniów naszej szkoły oraz odczytanie listu Dyrektora Szkoły do Mikołaja Kopernika to program  pierwszej części uroczystości.

Patron liceum to nie tylko wybitny astronom. To przede wszystkim syn swej epoki – humanista, w którego kręgu zainteresowań znajdowało się wiele różnorodnych dziedzin takich jak matematyka, ekonomia, prawo kanoniczne a także medycyna.

Jak dobrze uczyć się przedmiotów matematyczno- przyrodniczych? W jaki sposób wspierać uczniów w samodzielnym stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi? Jak zachęcać licealistów do tego, aby osobiście angażowali się w proces poznania i rozumienia świata oraz wzięli odpowiedzialność za swoje uczenie się?

Odpowiedzią na te pytania były prezentacje przedmiotowe przedstawione w drugiej części uroczystości:

- Rozprawa sądowa - Czy ta matematyka jest nam potrzebna?

- Prezentacje multimedialne, pokazy i doświadczenia - Z biologią i chemią za pan  brat!

 

Uczniowie zaprezentowali w jaki sposób zbudować model wymiany gazowej, a w doświadczeniach chemicznych otrzymali ekologiczne środki czystości, wybuchowy wodór H2 czy też CO2. Udało się również „zamknąć” tłuszcz w wodzie i otrzymać emulsję.

 

W zakończeniu uroczystości Mikołaj Kopernik w przesłaniu do społeczności szkolnej powiedział:

‘’Wierzę, że nasza szkoła może osiągnąć postawione sobie cele, wspomagając Was Uczniowie w dążeniu do naukowej samodzielności, rozwijając Wasze kluczowe kompetencje zachęcając do aktywności opartej o wewnętrzne zaangażowanie i naturalną ciekawość świata. Drodzy Nauczyciele sprawcie, by Uczniowie sami zadawali pytania, które uznają za ważne i próbowali na nie odpowiadać. Dzięki temu będą czynnie uczestniczyć w procesie edukacji, a uczenie stanie się bardziej efektywne. Dodawajcie Licealistom odwagi, by stali się bardziej twórczymi w realizacji swoich marzeń i planów”.

 

Oprac. organizatorzy uroczystości

Fot. Aneta Mielcarek

Script logo StudioStrona.pl