Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

  • Zaktualizowany apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu w związku z nowymi ograniczeniami

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

   Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

   • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
   • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
   • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

   Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników – do dnia 19 kwietnia 2020r. Ograniczenia te obowiązują również w święta Wielkiej Nocy.

   Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

   Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

   Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

   Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

Wielki Polak, astronom i Patron - Mikołaj Kopernik

19 lutego w wieruszowskim liceum odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona z Dniem Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Honorowym gościem był Mikołaj Kopernik, który został przywitany pięknym biciem dzwonów.

Najsłynniejszym dziełem Mikołaja Kopernika jest „De revolutionibus orbitum coelestium” - ,,O obrotach sfer niebieskich", które zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w nim teorię heliocentryczną budowy Układu Słonecznego, która burzyła dotychczasowe poglądy. Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.

Projekcja filmu edukacyjnego „Układ słoneczny”, polonez w wykonaniu uczniów klas maturalnych, piosenki zespołu muzycznego, wręczenie listów gratulacyjnych dla najlepszych uczniów naszej szkoły oraz odczytanie listu Dyrektora Szkoły do Mikołaja Kopernika to program  pierwszej części uroczystości.

Patron liceum to nie tylko wybitny astronom. To przede wszystkim syn swej epoki – humanista, w którego kręgu zainteresowań znajdowało się wiele różnorodnych dziedzin takich jak matematyka, ekonomia, prawo kanoniczne a także medycyna.

Jak dobrze uczyć się przedmiotów matematyczno- przyrodniczych? W jaki sposób wspierać uczniów w samodzielnym stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi? Jak zachęcać licealistów do tego, aby osobiście angażowali się w proces poznania i rozumienia świata oraz wzięli odpowiedzialność za swoje uczenie się?

Odpowiedzią na te pytania były prezentacje przedmiotowe przedstawione w drugiej części uroczystości:

- Rozprawa sądowa - Czy ta matematyka jest nam potrzebna?

- Prezentacje multimedialne, pokazy i doświadczenia - Z biologią i chemią za pan  brat!

 

Uczniowie zaprezentowali w jaki sposób zbudować model wymiany gazowej, a w doświadczeniach chemicznych otrzymali ekologiczne środki czystości, wybuchowy wodór H2 czy też CO2. Udało się również „zamknąć” tłuszcz w wodzie i otrzymać emulsję.

 

W zakończeniu uroczystości Mikołaj Kopernik w przesłaniu do społeczności szkolnej powiedział:

‘’Wierzę, że nasza szkoła może osiągnąć postawione sobie cele, wspomagając Was Uczniowie w dążeniu do naukowej samodzielności, rozwijając Wasze kluczowe kompetencje zachęcając do aktywności opartej o wewnętrzne zaangażowanie i naturalną ciekawość świata. Drodzy Nauczyciele sprawcie, by Uczniowie sami zadawali pytania, które uznają za ważne i próbowali na nie odpowiadać. Dzięki temu będą czynnie uczestniczyć w procesie edukacji, a uczenie stanie się bardziej efektywne. Dodawajcie Licealistom odwagi, by stali się bardziej twórczymi w realizacji swoich marzeń i planów”.

 

Oprac. organizatorzy uroczystości

Fot. Aneta Mielcarek

Script logo StudioStrona.pl