Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Współpraca przy monitoringu działań jednostek pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

W dniu 10 kwietnia br. starosta wieruszowski Andrzej Szymanek podpisał list intencyjny dotyczący współpracy przy monitoringu działań jednostek pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem badań jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę serce” .

Celem projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. 

Zakres badań będzie obejmował następujące obszary:

- programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,

- możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością,

- sposoby udostępniania urzędowych informacji,

- dostępność architektoniczna i komunikacyjna urzędu oraz jego wyposażenie,

- realizacja edukacji włączającej  w przedszkolach i szkołach,

- przygotowanie pracowników urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością,

- dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Script logo StudioStrona.pl