Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

Naczelnik wydziału

Dariusz Lipiński

nr pokoju: 20, parter, prawe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813990 wew. 990, fax 627831963

Leśnictwo, Łowiectwo i Ochrona Przyrody

Zastępca Naczelnika Wydziału

Robert Rozmarynowski

każdy czwartek praca w terenie

nr pokoju: 25 parter, prawe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813999 wew. 999, fax 627831963

Ochrona środowiska

 insp. Zuzanna Sułkowska

nr pokoju: 25A, parter, prawe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813 995 wew. 995, fax 627831963

 

Pozwolenia wynikające z prawa budowlanego

podinsp. Róża Kiecko
(zastępstwo: Aleksandra Męcała)

nr pokoju: 22, parter
telefon: 627813991 wew. 991

Obsługa administracyjna, pozwolenie budowlane, zgłoszenia

podinsp. Magdalena Juroszek - Świerczyńska

nr pokoju: 21 parter, prawe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813992 wew. 992, fax 627831963


 

Gosp. wodno-ściekowa, rolnictwo, geologia

insp. Agnieszka Kaleta-Nowak

nr pokoju: 25, parter, prawe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813995 wew. 995, fax 627831963

Script logo StudioStrona.pl