Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik wydziału - p.o. Geodety Powiatowego

Marzena Janczak

nr pokoju: 2 parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813391 wew. 391

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Janusz Dębski - Główny Specjalista

nr pokoju: 3 parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813392 wew. 392

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

podinsp. Hubert Sibera

nr pokoju: 9 parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813390 wew. 390

Ewidencja Gruntów i Administracja 

insp. Bogumiła Cieśla

insp. Anna Kowalczyk

nr pokoju: 10-12 parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813393 wew. 393

Gospodarka Nieruchomościami

insp. Teresa Szatkowska

nr pokoju: 5 parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813396 wew. 396

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

insp. Łukasz Zawada

nr pokoju: 9, parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813395 wew. 395 lub wew. 390

mł.ref Patryk Musiał

Ochrona Gruntów Rolnych i klasyfikacja

nr pokoju: 11-12, parter, lewe skrzydło od wejścia głównego
telefon: 627813393 wew. 393

Script logo StudioStrona.pl