Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych

Wicestarosta Powiatu

Naczelnik wydziału

Mirosław Urbaś

nr pokoju: 51 I piętro
telefon: 627813500 wew. 500

 

Zamówienia publiczne

Justyna Wójciak-Konieczna - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

nr pokoju: 78A II piętro
telefon: 627813386 wew. 386

 

Promocja Powiatu

podinsp. Paulina Jany

nr pokoju: 77 II piętro
telefon: 627813378 wew. 378

 

Oświata

Marta Siubijak - z-ca naczelnika

nr pokoju: 77a II piętro
telefon: 627813379 wew. 379

 

Zdrowie, kluby sportowe, nadzór nad stowarzyszeniami 

insp. Karolina Kaźmierczak

nr pokoju: 77, II piętro
telefon: 627813378 wew. 378

 

Projekty unijne

Aleksandra Kluczyńska - Główny Specjalista ds. projektów unijnych

nr pokoju: 78, II piętro
telefon: 627813903 wew. 903

Script logo StudioStrona.pl