Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

X Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyła się X Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli uchwały:

  • w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wieruszowskiego od dnia 1 września 2019 roku,
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski,
  • w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych,
  • w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2018 roku, z informacją z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2018 rok, oceną stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za 2018 rok, informacją o pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie w 2018 roku oraz z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu na temat realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Script logo StudioStrona.pl