Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 2 i ust. 10 oraz 23 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 2 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 9:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Porządek obrad:                                                                                          

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026r.
  4. Zakończenie obrad.
Script logo StudioStrona.pl