Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Jutro seminarium „SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE’’

   Chcesz mieć szczęśliwych pracowników? Otwórz żłobek w firmie! Zachęć mieszkańców regionu do powrotu na rynek pracy. Jak to zrobić? Z Funduszami Europejskimi!
   Szczegóły poznasz 27 kwietnia 2018 roku na seminarium „SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”. Seminarium odbędzie się w Łodzi, w hali Expo-Łódź.

  • Ogólnopolski Konkurs "Przedsiębiorstwo Przyszłości" – Twoja firma może zdobyć certyfikat

   Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zachęcają do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Przedsiębiorstwo Przyszłości.

   W Konkursie przyznawane są certyfikaty i wyróżnienia dla  najbardziej innowacyjnych i rozwojowych polskich przedsiębiorstw.

XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.13.2017

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 815 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie odbędzie się:

XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 listopada 2017r.;
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok;
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;
3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok;
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;
5) w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo
– wychowawczych typu rodzinnego;
6) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”;
7) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
9) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2018 rok.
7. Sprawozdanie za lata 2015-2017 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2013-2017”.
8. Informacja z Urzędu Skarbowego w Wieluniu o złożonym oświadczeniu majątkowym.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl