Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Jutro seminarium „SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE’’

   Chcesz mieć szczęśliwych pracowników? Otwórz żłobek w firmie! Zachęć mieszkańców regionu do powrotu na rynek pracy. Jak to zrobić? Z Funduszami Europejskimi!
   Szczegóły poznasz 27 kwietnia 2018 roku na seminarium „SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”. Seminarium odbędzie się w Łodzi, w hali Expo-Łódź.

  • Ogólnopolski Konkurs "Przedsiębiorstwo Przyszłości" – Twoja firma może zdobyć certyfikat

   Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zachęcają do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Przedsiębiorstwo Przyszłości.

   W Konkursie przyznawane są certyfikaty i wyróżnienia dla  najbardziej innowacyjnych i rozwojowych polskich przedsiębiorstw.

XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 29 grudnia 2017r. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni uchwalili budżet powiatu wieruszowskiego na 2018 rok, a także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026r. Dochody ogółem ustalone zostały na kwotę 47.210.203,00 zł, a wydatki na poziomie 51.710.203,00 zł. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.500.000,00 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026r.;

 - w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;

- w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”;

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Został przyjęty nowy Plan Pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego, który będzie realizowany w ciągu całego roku 2018. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem za lata 2015-2017 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2013-2017”.

Script logo StudioStrona.pl