Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz. U. z 202Ir. poz. 1038 i poz. 1834), §15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 25 listopada 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 października 2021 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
  1. w sprawie podniesienia wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym;
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok;
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na łata 2021-2026;
  4. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  6. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego;
  7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wieruszowskiego.
 6. Informacja o zrealizowanych w 2021 roku działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2022 rok z uwzględnieniem współpracy z samorządami gminnymi.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 9. Zakończenie obrad.
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl