Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

XLI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskieg

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 31 stycznia 2018r. (środa) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie odbędzie się:

XLI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2017r.;
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieruszowskim
w roku 2017.
8. Informacja dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Wieruszowski.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl