Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • XLIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   OK-BR.0002.42018

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

   XLIV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  • Powiatowa muzyczna rywalizacja

   W niedzielne popołudnie (15 kwietnia br.) przeprowadzono w Bolesławcu organizowane przez miejscowe Gminne Centrum Kultury oraz Powiat Wieruszowski muzyczne przedsięwzięcie z udziałem mieszkańców naszego regionu.

   Występy uczestników były oceniane przez komisję jurorską. Rozdanie nagród, ufundowanych między innymi przez Powiat Wieruszowski, odbyło się z udziałem wicestarosty wieruszowskiego.

XLI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego - informacje

W dniu 31 stycznia 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni podjęli uchwały:

- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.;

-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;

 - w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec zadania własnego Powiatu Wieruszowskiego.

                Zostały również przedstawione sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego za 2017r. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem
z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli za 2017 rok, jak i ze sprawozdaniem z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieruszowskim w roku 2017

Script logo StudioStrona.pl