Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XLIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

XLIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 31 sierpnia 2022r. odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Na wstępie zostały wręczone nagrody dla producentów rolnych, stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski oraz nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych.

Na sesji Radni podjęli 3 uchwały: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r,  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. W trakcie sesji Radni zapoznali się z informacjami za I półrocze 2022 roku: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego oraz z przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Następnie Radni zapoznali się z ze sprawozdaniem z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl