Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XLVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 528), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
  1. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok;
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
 6. Informacja z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl